Recepční služby

Pod slovem recepce si jistě každý představí takové místo, kde každý klient i zaměstnanec přichází do prvního kontaktu. Naše soukromá bezpečnostní agentura disponuje silným týmem pracovníků, kteří velmi fundovaní po administrativní stránce. Recepční služby jsou poskytovány zaměstnanci se znalostí anglického a německého jazyka, znalost práce na PC je samozřejmostí.

Naše recepční služby zajišťují informační servis jak zaměstnancům, tak i návštěvníkům daného objektu. Dále zajišťují obsluhu telefonní ústředny a zajišťují správné přepojování hovorů. V souhrnu prací mají také zařazené činnosti týkající se ohlašování, uvádění a zápis návštěv do knihy návštěv. Recepční služby dbají na klíčové hospodářství, příjem a manipulace s poštou, administrativní práce a další služby dle přání klienta.