Patrolovací služba

Patrolovací služba je využívána na takových místech, kde není vhodné používat klasickou fyzickou ostrahu majetku, a to jak z finančního hlediska, tak i z taktického. Oproti klasické fyzické ostraze objektů totiž přináší značnou finanční úsporu v případě objektů, které nevyžadují nepřetržitý dohled, ale naopak je pro ně efektivnější pravidelná či nepravidelná namátková kontrola.

Patrolovací služba spočívá ve smluvených pravidelných nebo nepravidelných fyzických kontrolách objektu výjezdovou skupinou v časovém režimu, který je předem stanovaný klientem.

Při patrolovací službě je zajištěna kontrola částí hlídaného objektu:

  • kontrola neporušenosti oken, dveří a jiných vstupů do objektu
  • kontrola pohybu osob uvnitř i v okolí objektu
  • kontrola technologických zařízení
  • plnění dalších pokynů, které byly předem zadány klientem

Četnost kontrol patrolovací služby je určena podle charakteru a výše hrozícího nebezpečí a bezpečnostních rizik.

V případě zájmu klienta nabízíme možnost informování o provedení kontroly prostřednictvím dispečinku. V případě narušení objektu jsou klient i Policie České republiky o skutečnosti ihned informováni. Až do doby příjezdu Policie je objekt zajištěn našimi pracovníky.

Naše soukromá bezpečnostní agentura Plzeň nabízí kombinaci patrolovací služby s dalšími prvky ostrahy, jež vám zajistí vyšší bezpečnost pro váš majetek. Jsou jimi např. fyzická ostraha průmyslových či firemních objektů, PCO a elektronické zabezpečovací systémy a další služby z oblasti profesionálního zabezpečení objektů.