Náhradní plnění ZPS

Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. udává, že každá společnost zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinna zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností (ZPS). Zmiňovaný povinný podíl činí 4%.

Při nesplnění těchto podmínek je každý podnikatel povinen přispět do státního rozpočtu za každou osobu, kterou by měl podle zákona o zaměstnanosti zaměstnávat, 2,5 násobek průměrné mzdy ročně.

Jak si zajistit náhradní plnění ZPS i bez povinných 4%?

Nezaměstnáváte-li potřebné procento osob se změněnou pracovní schopností, zákon vám nabízí splnění této povinnosti jinou cestou, a to odebíráním výrobků nebo služeb od jiných organizací, které tyto osoby zaměstnávají z více než 50% - tzv. náhradním plněním ZPS.

A právě takovou možnost náhradního plnění vám nabízíme i my. Naše soukromá bezpečnostní agentura Plzeň vám poskytuje náhradní plnění tím, že zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Odběrem služeb naší soukromé bezpečnostní agentury, kterými jsou např. fyzická ostraha objektů, PCO, recepční, úklidové a další služby, si můžou společnosti zajistit náhradní plnění a splnit tak svou povinnosti podle zmiňované novely zákona.