Další služby

Recepční služby

Pod slovem recepce si jistě každý představí takové místo, kde každý klient i zaměstnanec přichází do prvního kontaktu. Naše soukromá bezpečnostní agentura disponuje silným týmem pracovníků, kteří velmi fundovaní po administrativní stránce. Recepční služby jsou…

 
Úklidové služby

Naše soukromá bezpečnostní agentura rozšířila své portfolio poskytovaných služeb také o úklidové služby pro Plzeň a okolí. Jsme schopni vám zajistit rozsáhlé spektrum úklidových služeb na profesionální úrovni. Úklidové služby jsou zabezpečeny podle přání klienta a…

 
Poradenská služba v oblasti zabezpečení osob a majetku

Zajistit zabezpečení objektů, to neznamená jen vyslat nějaké pracovníky, aby obstarali daný objekt. Aby byly bezpečnostní služby opravdu efektivní, komplexní a profesionální, je třeba věnovat pozornost také samotné přípravě ostrahy objektů. Bezpečnostní agentura Plzeň…

 
Služba zajištění výjezdů

Pro bezpečnostní agentury, které nemají v místě monitorovaného objektu svou vlastní výjezdovou skupinu a mají potřebu na takovémto objektu zajistit výjezd k prověření poplachových signálů, nabízí službu zajištění výjezdů. Služba zajištění výjezdů je určena…

 
Náhradní plnění ZPS

Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. udává, že každá společnost zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinna zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností (ZPS). Zmiňovaný povinný podíl činí 4%. Při nesplnění těchto podmínek je každý podnikatel…